keskiviikko 3. toukokuuta 2017

Kolarissa arvioidaan kaivoshankkeen taloudellisia vaikutuksia

Pro Ylläs 2.5.2017

Kolarissa on meneillään arviointi kaivoshankkeen taloudellisista vaikutuksista. Yrittäjien on vastattava siihen 7.5 mennessä ja 26.04 pidettiin lyhyt tilaisuus missä yrittäjiä opastettiin vastaamaan kyselyyn.
Kolarin kunnanjohtajan mukaan taloudellisten vaikutusten arviointi on todella tärkeää. ”Arviointi havainnollistaa kaivoshankkeen ja muiden elinkeinojen taloudellisia vaikutuksia luotettavalla laskentatyökalulla. Siitä saadaan myös tärkeätä tietoa kunnan elinkeinopolitiikan tueksi”, sanoo Antti Määttä.
Todellisuudessa arvionti perustuu yrittäjien omiin uskomuksiin tuntemuksiin tulevaisuudesta ja kuinka hanke tulee vaikuttamaan heidän liiketoimintaansa. Pohjalla ei ole mitään strategiatyöskentelyä tai syvempää analysointia arviontilomakkeessa esitettyjen kahden skenaarion vaikutuksista. Skenaariot ovat a) Kaivoksen rakennustyöt käynnistyvät 2019, b) kaivoshanke ei toteudu. Kyselyssä on jätetty ulkopuolelle merkittäviä sidosryhmiä kuten mökinomistajat ja porotalous. Kyselyssä ei myöskään huomioida tilannetta, että prosessi jumiutuu vuosikausiksi oikeusprosessien vuoksi.
Vuosi sitten Kolarin kunta suoritti maankäyttöstrategian kyselyn ja kysymyksessä 80 % tunturialueella asuvista vastusti kaivoksen tuloa. Kolarin kunta ei halunnut kyselyn tulosta julkaista. Tulokset julkistettiin Ylläs tienhaarassa seminaarissa helmikuussa jonka aktiivisina järjestäjinä olivat mm. Äkäslompolon kyläyhdistys ja Ylläksen ystävät, mutta ei Kolarin kunta.
Yrityselämässä strategiantyön eräs tärkeimmistä perusteista on arvojen määrittely. Kolarin kuntastrategiassa puhutaan arvoista kuten yhteisöllisyys ja kestävä kehitys, mutta käytännön työssä nämä arvot eivät ole olleet johtavia vaikuttimia. Hannukaisen kaivoksen vuorovaikutusprosessissa olemme nähneet kestävään kehityksen ja yhteisöllisyyden arvojen tulkintaa vain populistisen väittämän "uusien työpaikkojen" näkökulmasta. He jotka ovat toista mieltä on leimattu riidankylväjiksi ja kehityksen esteiksi.
Hankesuunnitelmasta Gaia totesi aikoinaan. ”Emme ole vastuussa raportin tietojen täsmällisyydestä tai täydellisyydestä, emmekä anna niitä koskevia vakuutuksia, ellei toisin ole mainittu. Raporttia ei tule miltään osin pitää päätöksentekoa koskevana suosituksena tai kehotuksena.”
Kuten aiemminkin seuraamme kasvavalla mielenkiinnolla arviointikyselyn tuloksia. Lopputulos voi olla kuten eräässä kunnan järjestämässä elinkeinoelämän kehittämisseminaarissa jokunen vuosi sitten. Konsultti päätti tilaisuuden kysymällä jokaiselta läsnäolijalta sanan mikä kuvastaa elinkeinojen tulevaisuutta Kolarissa. Sanoja tuli paljon ja paljon on ollut konsultteja Kolarin kunnassakin sen jälkeen-