keskiviikko 7. kesäkuuta 2017

Tuleeko kaloille joukkotuho Muonionjoessa?

Leif Ramm-Schmidt on selvittänyt Kolarin Hannukaisen kaivoshankkeen kemikaalivaikutuksia Muonionjokeen.
Kaivosasiaa Hannukaisesta 6.6.2017Tästä oli 6.6.2017 tilaisuudessa kysymys:
KOLARI TOTEUTTAA ARVIOINNIN KAIVOSHANKKEEN TALOUDELLISISTA VAIKUTUKSISTA
Kolarin kunta, alueelliset matkailuorganisaatiot sekä Hannukainen Mining Oy toteuttavat arvioinnin kaivoshankkeen taloudellisista vaikutuksista Kolarissa. Aluetaloudellinen arviointi tuottaa vertailtavia arvioita matkailun, kaivostoiminnan sekä muiden olennaisten elinkeinojen aluetaloudellisista vaikutuksista Kolarissa nyt ja lähitulevaisuudessa. Hanke on osa Kolarissa alkanutta vuorovaikutusta, jolla pyritään muun muassa lisäämään tietopohjaa alueellisen ja kansallisen päätöksenteon tueksi. Aluetaloudellisen arvioinnin suorittaa Gaia Consulting Oy.
Aluetaloudellisessa arvioinnissa selvitetään, miten Kolarissa toimivat elinkeinoharjoittajat arvioivat toimintansa kehittymistä vuosina 2017 – 2025 kahdessa skenaariossa, joista ensimmäisessä kaivoshanke toteutetaan ja toisessa kaivoshanketta ei toteuteta. Lähtökohtana on tarkastella kaivosyhtiön, matkailuyritysten ja alueen muiden olennaisten yritysten sekä kuntatalouden kassavirtoja jokaisena vuonna aikavälillä 2017-2025. Arvioinnissa mallinnetaan liiketoiminnan kassavirrat ja niiden kulkeutuminen investointeihin, rahoituskuluihin, materiaalikuluihin, palkkoihin, veroihin jne. niin kauan kuin rahavirrat ovat suuruudeltaan merkittäviä. Tarkastelussa huomioidaan vaikutukset Kolarin kunnalle, alueen elinkeinonharjoittajille sekä palkansaajille.
TOIVOTAAN LAAJAA OSALLISTUMISTA
”Hanke on todella tärkeä”, toteaa kunnanjohtaja Antti Määttä. ”Arviointi havainnollistaa kaivoshankkeen ja muiden elinkeinojen taloudellisia vaikutuksia luotettavalla laskentatyökalulla. Siitä saadaan myös tärkeätä tietoa kunnan elinkeinopolitiikan tueksi”, sanoo Antti Määttä.
Kolarin kunnan elinkeinopoliittinen strategia pyrkii yhteensovittavaan elinkeinopolitiikkaan, joka varmistaisi matkailun kasvun ja kehittymisen sekä kestävän kaivannaisteollisuuden kehittymisen. ”Arviointi on suunniteltu yhteistyössä alueella toimivien yrittäjien kanssa ja toivomme, että Kolarin yrittäjät osallistuvat siihen aktiivisesti ”, toteaa Mauri Kylmämaa Kolarin Yrittäjistä.
Matkailu alueella kasvaa nopeasti, mutta kaivoshanke huolestuttaa matkailuyrittäjiä. ”Ennen merkittäviä päätöksiä on sekä kaivoslupaviranomaisen että kunnan tarpeellista arvioida vaihtoehtoisten skenaarioiden aluetaloudellisia vaikuttavuuksia yhdessä sidosryhmien kanssa. Aluetaloudellinen arvio antaa mahdollisuuden tarkastella kaivoshankkeen taloudellisia vaikutuksia yrityslähtöisesti. On tärkeää, että mallinnus on suunniteltu sidosryhmiä osallistaen, ja että arvioinnissa käytettävät oletukset avataan huolellisesti siihen osallistuvien kanssa”, toteaa Pasi Rinne Gaiasta.
Arvioinnin on suunniteltu valmistuvan kesäkuussa.
LISÄTIETOJA
Antti Määttä, Kolarin kunta, antti.maatta@kolari.fi
Mauri Kylmämaa, Kolarin Yrittäjät ry, mauri.kylmamaa@kylmamaatours.fi
Hanna Ylipiessa, Ylläksen Matkailuyhdistys ry, hanna.ylipiessa@yllas.fi
Pasi Rinne, Gaia Consulting Oy, pasi.rinne@gaia.fi