keskiviikko 21. helmikuuta 2018

Hannukaisen kaivoskaava näytille

Miksi kaivosta vastustetaan? Vain miljardin euron menetyksen vuoksiko?
Miksi matkailuväki ja tunturikylien asukkaan vastustavat Hannukaisen kaivosta? Tämä tuntuu ihmetyttävän yhä edelleen Kolarilaisia. Kaivoshan toisi vaurautta kuntaan.
Kaivoksen vastustamiselle on hyvin monta syytä. Yksi suuri syy on huoli luonnosta niin kaivoksen ympäristössä kuin Väylässä aina Perämereen saakka. Kaivosyhtiö on hakenut lupaa laskea jätevesiä Väylään ympäri vuoden, vaikka tiedossa on mm. Kevitsan kaivoksella tehtyjen tutkimusten perusteella, etteivät kaloille erittäin myrkylliset ksantaatit hajoa talvella. Erona esimerkiksi Aitikin kaivokseen on, että siellä vesiä lasketaan luontoon ainoastaan kesällä, jolloin myrkyt ehtivät tuhoutua ennen niiden pääsyä jokiin. Se on Aitikissa mahdollista, koska siellä on käytössä noin kahden Äkäslompolo järven kokoinen selkeytysallas, jonka läpivirtauma on yksi vuosi, kun se Rautuvaarassa on hakemusten perusteella noin 5 vrk.
Ympäristöriskejä on lukemattomia, mutta mennään muihin vastustamisen syihin eli rahaan. Ylläksen matkailukeskus menestyy nykyisin suurelta osin ulkomaisen matkailun vuoksi. Ulkomaiset matkailijat ovat pidentäneet talvisesongin 2,5 kuukaudesta reiluun viiteen kuukauteen ja kesästäkin voidaan puhua jo sesonkina, kun heinäkuussakin päästään melkein puoleen parhaiden talvikuukausien kävijämääristä. Viime heinäkuun tilastoitujen yöpymisten määrän kasvu edelliseen vuoteen oli 130 %. Koko vuoden kasvu vuonna 2017 oli 14 % ja ulkomaisten turistien osalta 31,2 %. Tilastoiduista yöpymisistä jo 45 % oli ulkomaisia. Viime vuonna Kolarissa oli 152200 ulkomaista yöpymistä. Kun ulkomaiset turistit käyttävät Suomessa ollessaan 200-270 €/vrk riippuen tutkimuksesta, jättivät ulkomaiset turistit Kolarin paikallistalouteen 30 - 41 miljoonaa euroa. Se on 7-10 miljoonaa euroa enemmän kuin edellisenä vuonna. Mittakaavaksi voidaan ottaa kunnan verotulot vuonna 2016 jotka olivat 14,4 miljoonaa euroa.
Ulkomaiset matkailijat ovat siis Kolarille tällä hetkellä äärimmäisen suuri tulonlähde. Se on myös haavoittuva tulonlähde. Ulkomaiset turistit tulevat Kolariin nauttimaan luonnonrauhasta. Heille on tärkeää kulkea koskemattomassa luonnossa ilman ihmisen aiheuttamaa melua tai luonnon muokkausta. Samalla he kaipaavat palveluita ja mukavaa asumista. Kaikkea tätä Ylläs ja Kolari ovat hyvin heille tarjonneet.
Ulkomainen turisti voi kuitenkin päättää mennä muualla lomalle, jos Kolari ei pysty heille tuota tarjoamaan. Kaivoksen rakentaminen Ylläksen viereen karkottaisi ulkomaiset turistit. Jos kaivos olisi ollut jo toiminnassa vuonna 2017 ja olisi tapahtunut kunnan teettämän aluevaikutusselvityksen mukainen 3 % kokonaismatkailijamäärien lasku nyt tapahtuneen nousun sijaan, olisi pelkästään ulkomaisten turistien osalta jäänyt 8-11 miljoonaa euroa vähemmän tähän kuntaan. Se on 27000 euroa per suunniteltu kaivostyöpaikka. Seuraavana vuonna menetys olisi 56000 €/kaivostyöpaikka ja luku kasvaisi vuosittain samaan tahtiin.
Kun taloudellista vaikutusta katsotaan koko kaivoksen toiminta-ajan osalta, summat suurenevat merkittävästi. Alkaa syntyä korkoa korolle. Aluetalousvaikutusselvityksessä matkailun jatkuva keskikasvu ilman kaivosta oli arvioitu olevan 8 % ja lasku kaivoksen vuoksi –3%. Kun lasketaan 20 vuoden ajalta majoitusvuorokausien määrän erotus näissä kahdessa vaihtoehdossa, saadaan yhteensä 4,7 miljoonaa ulkomaista majoitusvuorokautta. Miljardi euroa joko käytetään tai jätetään käyttämättä Kolarin paikallistalouteen, riippuen siitä annetaanko matkailun kehittyä rauhassa vai häiritäänkö sitä kaivoksella. Mistään järjettömän suuresta kasvusta ei tässäkään vielä puhuta, koska 20 vuoden päästä Kolarin ulkomaisten majoitusvuorokausien määrä olisi noin neljänneksen suurempi, kuin Kittilässä nykyisin kaikkien majoitusvuorokausien määrä. Ympärivuotistumisen myötä luonnonrauhaa olisi edelleen tarjolla lisääntyneistä turistimääristä huolimatta.
Jos siis kunnassa ihan vaan rahaa halutaan, niin kannattaisi jättää kaivos rakentamatta.
Paha, mutta todennäköinen skenaario on, että kaivos avataan, mutta se menee kiinni muutaman vuoden jälkeen. Silloin matkailulle syntyvä haitta on tapahtunut, mutta kaivoksesta ei saada hyötyjä. Silloin on Kolarin kunta todella huonossa tilanteessa. Pahimmassa tilanteessa siihen yhdistyy ympäristökatastrofi ja lohikin Väylästä kuolee.